Suo, etten koskaan pyhää sanaa kiellä

6.

Suo, etten koskaan pyhää sanaa kiellä,

se yksin turvan antaa tuskan tiellä.

Se lohtu ainoa on vaivassa,

sen valo johtaa kohti taivasta, taivasta.

 

Jumalan pyhä sana on kirjoitettuna Raamattuun. Jos luotamme siihen, että se, mikä on kerran kirjoitettu on riittävä ja täydellinen ilmoitus meitä varten, olemme silloin oikealla tiellä. Muuta ilmoitusta meille ei ole annettu. Usein väitetään, että tiede on syrjäyttänyt jo Raamattuun kirjoitetun sanoman ja että se olisi sen mukaan vanhentunutta tietoa. Onko tämä totta? Olisiko kaikkivaltias Jumala jättänyt luomansa ihmiset jotakin tietoa vaille? Näyttää selkeästi, että näin ei ole, sillä juuri tiede löytää kaiken aikaa lisää todisteita Jumalan ihmeellisestä luomistyöstä. Vastaväittäjät kyllä yrittää tätä hämärtää kaikin keinoin. 

 

Jumala huolehti jokaiselle Raamattuun kirjoittaneelle valmiiksi ne kirjoitukset, jotka he kirjoittivat, että ne kestää aikojen saatossa kaikki hyökkäykset. Raamattu todistaa niitä vastaan, jotka epäilevät Raamatun totuutta:

 

1.       Kor. 1:18. Kristus on Jumalan voima ja viisaus

Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

19. Onhan kirjoitettu:

        "Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen."

20. Missä ovat viisaat? Missä kirjanoppineet? Missä tämän maailmanajan älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi?

21. Koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat.

22. Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta,

23. mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,

24. mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisille, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.

25. Jumalan hullutus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

 

seuraavalle sivulle