Jeesus on ainoa tie Isän Jumalan luokse

 

Jeesus sanoo: Joh. 14: 6. Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.

7. Jos te tunnette minut, tulette tuntemaan myös minun Isäni. Tästä lähtien te tunnette hänet ja olette nähneet hänet."

 

Jeesus on myös sanonut nämä hyvin tärkeät sanat, jotka sinun on syytä tietää ihan oikeasti:

 

Joh. 3: 14. Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava,

15. että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä.

 

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

 

17. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan.

 

18. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen.

 

19. Ja tämä on tuomio: valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja.

 

20. Sillä jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa eikä tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi.

 

21. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat Jumalassa tehdyt."  

 

 

Selitys:

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 3:15-21)

 

15. Ihmisen Pojan ylentämisen tarkoitus oli, että hän pelastaisi ne, jotka uskovat. Riippumatta siitä, miten vakavassa tilassa autiomaassa käärmeen puremat ihmiset olivat tai miten paljon myrkky oli ehtinyt vaikuttaa, he pelastuivat katsomalla vaskikäärmeeseen. Samoin tapahtuu niille, joissa on synnin myrkkyä. Poikkeustapauksia ei ole "-jokainen". Sana "uskoo" vastaa tässä katsomista. He katsoivat vaskikäärmeeseen ja jäivät eloon. Me uskomme Jeesukseen ja saamme iankaikkisen elämän. Jeesukseen katsominen kuvaa hyvin sitä, mitä meidän uskomme on. Iankaikkinen elämä ei ole vain loputonta elämää. Se merkitsee osallisuutta Jumalan omasta elämästä Kristuksen Jeesuksen avulla. Vrt. 5:26; 17:3 ja 1 Joh 5:12.

 

16. Jumalan rakkauden kohteena on koko maailma, mutta tämä rakkaus koituu iankaikkiseksi pelastukseksi vain silloin, kun se otetaan vastaan. Se, joka uskoo Poikaan, kokee käytännössä jumalallisen rakkauden siinä, että hän saa iankaikkisen elämän. Niille, jotka eivät ota sitä vastaan, tarjous kääntyy tuomioksi. Pojan tehtävä oli osoitus Isän rakkaudesta. Niin kuin Isä rakastaa, samoin rakastaa myös Poika.

 

17. "Maailma" mainitaan tässä jakeessa kolme kertaa. Aina syntiinlankeemuksesta lähtien maailma on pelännyt taivaallisia lähettiläitä. He herättävät syyllisyyden tuntoa ja tuomion pelkoa. Lähettämällä Poikansa Jumala todisti, että hän tahtoo maailman pelastuvan. Hänen pelastuksensa otetaan vastaan yksilökohtaisesti, mutta tarjous koskee koko maailmaa.

 

18. Pelastus tarjotaan kaikille. Jotkut ottavat sen vastaan uskoen. Toiset torjuvat sen epäuskon tähden. Tämän epäuskon vuoksi he ovat todellisuudessa jo tuomittuja. Miksi uskovia ei tuomita, perustuu siihen, että Jeesus otti heidän tuomionsa päälleen, ja uskomalla häneen he pääsevät osallisiksi Jeesuksen uhrikuolemasta ja Jeesuksesta itsestään, Room 8:1. "Tuomita, krinè", tarkoittaa sekä 'langettaa tuomio' että 'ratkaista, määrätä'. Johanneksen evankeliumissa se merkitsee johdonmukaisesti 'tuomita'.

 

19. Valkeus on tullut maailmaan, mutta ihminen ei halua joutua valoon. Hänen lankeemuksensa alkoi kielletystä tiedosta, ja se jatkuu hänen luvattoman tietämättömyytensä johdosta. Valkeutta ei torjuta siksi, että se ei pystyisi ohjaamaan, vaan koska se paljastaa sen, minkä ihminen mieluummin pitäisi salassa.

 

20. Jeesuksen tulo maailmaan pakottaa ihmisen valitsemaan valoon tulemisen ja pimeyteen jäämisen välillä. Vastuu on hänellä itsellään. Ulkonaiset teot paljastavat sisimmässä olevan valkeuden vihan. Valo tuo esiin pahuuden. Se koskee niiden silmiin, jotka elävät synnissä. Siksi he eivät halua ottaa sitä vastaan. He jatkavat mieluummin synnissä ja pimeydessä elämistä.

 

21. "Totuuden tekijä" on se, joka harjoittaa käytännössä todellista kristillistä uskoa. Ihminen, jolla on tällainen päämäärä, ei pelkää valoa. Hän tietää valon auttavan häntä päämäärän saavuttamisessa. 

 

seuraavalle sivulle